Hizmetlerimiz

1-Engelli bakım hizmetleri nelerdir?

Resmi bakım ve özel bakım merkezlerinde bakım ihtiyacı olan engellilere 7/24 Yatılı bakım hizmetlerinin karşılanmasıdır.

2-Özel Hasta Kabul Şartları Nelerdir?

1- Engelli Raporu (Ağır engelli olması şartı bulunmamaktadır.)

2- Vasi Kararı (Vasiliğe yeni başvuruldu/başvurulacak ise Vasi adayanın adliyeden “Tevzi Formu” alması ve bize getirmesi gerekmektedir.)

3- Hastanın ücret durumu kurucu müdürle görüşülür.

ÖZEL HASTA KABULÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Engelli yakının veya vasisinin Kuruma vereceği dilekçe,

2- Engelliye ait nüfus cüzdanı örneği,

3- Engelli Sağlık Kurulu Raporu

4- Engelliye ait 4 adet fotoğraf

5-Toplu yerlerde kalabilir raporu tek hekimden(Psikiyatri)

3-Devlet Hastası Kabul Şartları Nelerdir?

1- Engelli Raporu (Ağır engelli olması şartı bulunmaktadır.)

2- Engelli bireyin yaşadığı evdeki gelir toplamının kişi sayısına bölünmesi sonucu oluşan kişi başı gelirin, asgari ücretin 3/2 sinden az olması gerekmektedir. Yani ailedeki kişi başı gelirin 847 TL’den az olması gerekir. (Örneğin; Engelli bireyin kaldığı evde 6 kişi yaşamaktaysa, 3 Kişinin resmi olarak maaşı ya da geliri varsa ve maaş ve gelirlerin toplamı 2250 TL ise; örnek verilen ailedeki kişi başı gelir 2250/6=375’dir. Yani 847 TL’den küçük olduğu için kişi başı gelir (375,00 TL) bu şartlardaki bir engelli diğer şartları da taşıyorsa devlet hastası olarak kabul edilebilir.)

Bu şartları taşıyan ailenin aşağıda yazılı olan belgeler ile birlikte bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

DEVLET HASTASI KABULU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Engelli Raporu (Ağır engelli olması şarttır.)

2- Vasilik kararı (Eğer yeni başvurulacaksa ya da yeni başvurulduysa Adliyeden alınacak “Tevzi Formu” )

3- Engellinin yaşadığı yerin Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne yazılacak dilekçe. (Dilekçede Kurumumuzun adının belirtilmesi şarttır. Yani “Engellimi İzmir ilindeki Özel Kumrular Konakları Engelli Bakım Merkezine yerleştirmek istiyorum” yazılması gerekmektedir. )

4- Bu evraklar bağlı bulundukları ilçe kaymakamlığın içindeki Sosyal Hizmet Uzmanlarının yatılı bakım servisine, vasisi tarafından yönlendirilecektir.

İlkelerimiz

  • Doğa ortamında rehabilitasyon
  • İnsana saygı ve insanca yaşam
  • Sosyal etkinliklerle güçlü öz saygı
  • İlklere imza atarak model olma hedefi

Hemen Ara